ASYSTENT SENIORA W POZNANIU

asystent1W Poznaniu rozpoczęto realizację pilotażowego programu „Asystent Seniora”. Dziesięciu seniorów - ochotników zostało objętych wsparciem podmiotów uczestniczących w programie.

Usługi teleopiekuńcze zapewnia gdyńska Fundacja Niezależni, gdzie każdego dnia dyżurują przeszkoleni teleopiekunowie (m.in. psycholog, ratownik medyczny, pracownik socjalny).

BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW - Wielkopolska

bezpiecznysenior1Wychodząc naprzeciw zagrożeniom związanym z późnym wiekiem bezradnością i samotnością Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA Region Poznań wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu realizują wojewódzki program profilaktyczny pn. BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW. Celem głównym opisywanego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia na ich własne bezpieczeństwo.

 KLUB STARSZAKA Poznań

starszakZapraszamy wszystkich starszych mieszkańców Poznania i okolic na pierwsze spotkanie Klubu Starszaka.

W ramach klubu Seniorzy: - wezmą udział w świetnych bezpłatnych zajęciach z rękodzieła, majsterkowania, fotografowania i innych wybranych, - będą spotykać się przy pysznych poczęstunkach i w super atmosferze, - wspólnie zaangażują się w ważne działania na rzecz innych (na przykład najmłodszych),

 ICHOT POZNAŃ

ichot1

Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz Brama Poznania zapraszają do udziału w bezpłatnych cyklach warsztatowo-szkoleniowych. Poprzez warsztaty chcą przygotować seniorów do pełnienia funkcji edukatorów-wolontariuszy wśród dzieci.

Cykl warsztatowo-szkoleniowy obejmuje zajęcia historyczne, przybliżające uczestnikom dzieje grodu na Ostrowie Tumskim, między innymi w oparciu o ekspozycję Bramy Poznania.